41-400 Mysłowice,
ul. 1000-lecia PP 26

  • Łazienka